فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید. شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

کلا فعالیت داوطلبانه را بوسیدم و گذاشتم کنار .

فقط کافی است خم شوی که سنگی را از سر راه برداری . به طرفه العینی سوارت می شوند و  یک افسار هم می بندد به دهنت. 

اصلا بی خیال این موضوع دیگر تکراری شده 

/ 1 نظر / 27 بازدید
رها

چه بد شده زمونه و ادمه درستی بودن بدونه کولی دادن سخت شده