درها! خیلی باز ! خیلی بسته !

وقتی بنده خوبی برای خدا  نیستی و وظایفت را درست انجام نمی دی،

اما در عوض خدا با نظم همیشگیش زندگیت را اداره می کنه - نظم مخصوص به خودش نه نظمی که در ذهن ماست - احساس شرمندگی بهت دست نمی ده ؟!!

خجالت

الان اگر فامیل دور جای من بود به جای تعبیر شیرجه در آب متلاطم می گفت : زندگی مجموعه ای از درهاییه که باز میشه و بسته می شه   که البته نمی دونی که از کدوم باید وارد بشی ، کی باز و کی بسته می شه متفکر

/ 0 نظر / 19 بازدید