نشانه

اولین نشانه بارز مادر بودن  همان است که به خاطرش گاهی از دست مادرهایمان دلگیر شده ایم و خیلی وقتها دلیل کارهایشان را نفهمیده ایم 

اینکه وقتی پای فرزند در میان باشد دیگر عقل و هوش و حواس کار نمی کند. اگر اتفاق نگران کننده ای بیافتد بدترین حالتها را مادر در نظر می گیرد . وقتی نگران فرزندش می شود دیگر گزینه های منطقی و عقلانی جوابگو نیستند . هجوم احساسات و نگرانی ها مادر را غرق می کند و با خودش می برد.

 

چرا واقعا اینقدر بخش خدمات و درمان در کشور ما اضطراب آور است و چرا درکش برای آنها سخت است که هر احتمالی را که به آن فکر می کنند در حضور مادری که اولین فرزندش را باردار است عنوان نکنند.

/ 0 نظر / 26 بازدید