بر من که سبویی زده ام خرقه حرام است
ای مجلسیان راه خرابات کدام است

با چون تو حریفی به چنین جای در این وقت
گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است

دردا که بپختیم در این سوز نهانی
آنرا خبر از آتش ما نیست که خام است

 

خدا رحمت کند سعدی علیه الرحمه را   و همینطور مرد کرمانی خوش صدا، بسطامی را 

و خیر جزیل عنایت فرماید به گروه معزز عارف 


/ 1 نظر / 19 بازدید
رها

خیلی از اشعاری رو که از قول شاعرایی مث سعدی تو نوجونی و جونی میشنیدم ! اینروزا گاهی میشن خوراک ذهن رویا پردازم! واقعا خدا بیامرزتشون سعدی ازون شاعراییکه باید گاهی بوسه زد به دهانش همین بنی ادم اعضای یکدیگرندش! که اینهمه به ذهنم ساده میامد اینروزا گاهی عمیق بهش فکر میکنم و دنبال یه ادمی میگردم که واقعا دلش واسه دیگرون بتپه ادمیت کمرنگ شده و تعداد کسائیکه به مافع شخصی کمتر فکر میکنن کمتر!