native

دوستان آمده بودند به خانه مان برای دیدن پویان

دوستی می گفت "بهش فارسی یاد میدی یا نیتیو؟

می پرسم منظور چیه؟ خب نیتیوش فارسیه 

بدون اینکه درست  متوجه منظور من شده باشد ادامه می دهد که بچه های  دایی اش نیتیو صحبت می کنند. فارسی را می فهمند ولی داخل خانه همه انگلیسی حرف می زنند

پسر من فارسی می شنود . تصنیف های ایرانی را به جای شعرهای انگلیسی از زبان مادرش می شنود و در آینده با شعرهای سعدی و حافظ به جای اولد مکدونالد هز فارم ... آشنا خواهد شد

/ 3 نظر / 53 بازدید
رها

[تعجب]

مهسا

خدا این مادر با ارزش رو برای این نی نی حفظ کنه

کهنه حصیر!

چه خنده دار !!! [خنده] حماقت انتها نداره!