فرشته ها

پسرک چنان با ذوق به لوسترها نگاه می کند ،می خندد و برایشان حرف می زند انگار دوستان قدیمیش را می بیند.

به گمانم فرشته ها اینطوری بوده اند: طلایی با بالهای باز که مثل خفاش از پاهایشان به چیزی آویزان می شدند.

/ 0 نظر / 45 بازدید