عروسک

پسرعمه: سر و صدا نکن پویان خوابیده گناه داره 

پسر عمو: این که عروسکه . عروسک که گناه نداره 

 

پسر عمو  : مامان نینی عروسکی! ...مامان نینی عروسکی کجاست ؟!

/ 0 نظر / 77 بازدید