گدایی

گویا دوره و زمانه بدجور عوض شده دانشجوها در دانشگاه به جای درس خواندن مهارت های گدایبشان را تقویت میکنند. 

امروز یک خانمی به ایمیل همایش فرستاده بود که چرا مقاله من رد شده روزی که مقاله را می نوشتم دو روز مانده بود به جشن عروسیم خیلی زحمت کشیدم و امتیازش را احتیاج دارم 

ایمیل همایش هم مثل برگه امتحان محل عریضه نویسی شده ناراحت دریغ از یک ذره عزت نفس! 

/ 1 نظر / 21 بازدید
علی

سلام. کی گدا نیست /