هر کاری آدم خودشو میخواد

همکارم می گفت طراحی سیستم آبیاری سود خوبی دارد.

اما من اهل سر و کله زدن با کشاورز نیستم 

الان در اتاق بغلی یک آقای کشاورزی هست که با همکارم صحبت می کند. 2 ساعت است آسمان و زمین را به هم می بافد . از اینکه اوضاع کشاورزی کساد است شروع کرده و الان  رسیده به رییس جمهور آمریکا  و درباره مدیریت جهانی حرف می زند .

از ف.ت.ن.ه 88 می گوید و همه را دزد خطاب می کند . از وجدان و تعهد کاری می گوید! 

همه اینها را می گوید که دستمزد طراحی  همکار ما را ندهد !!!خنثی

همکار ما هنوز آرامش خودش را حفظ کرده و کشاورز همچنان ادامه می دهد....

/ 1 نظر / 24 بازدید
رها

طراحی سیستم بلدی؟؟ اگه اره نمیشه کار بگیری تو خونه انجام بدی؟ تو فاز دو باشی و نیازی به کشاورز و رو در رو شدن نداشته باشه؟[سوال]