خیلی زجرآوره

که آدم مجبور بشه احترام کسانی را حفظ کنه که براش احترامی قائل نبودند.

و مجبور باشه به جای اینکه توی چشمهاش نگاه کنه و بگه من می فهمم که تو چقدر مغرور و خود رای هستی   از زحماتی که متحمل نشده تشکر کنه  و با نرمی رفتار کنه.

شاید هم بهتر باشه در حال خودشون بمونن و فضایی که ساختن لذت ببرندخنثی

/ 1 نظر / 18 بازدید

این سبک فکر کردن منظورم خطه اخری که نوشتی شاید بهترین راه حل باشه که خیلی هم سخته البته از رو ناچاری ماها اصولا مجبوریم طرفو واگذار کنیم به خودش خوب چاره چیه راستی بسیم نینیش 6ماهشه ها دلت تنگ نشده واسش؟ پنجشنبه جات خالی خونش بودیم