یک داروخانه پیدا کردم که ...

که کوچک است در یک خیابان فرعی 

مردی در انتهای میانسالی دکتر داروخانه است 

سرش را از روی نسخه بالا نمی آورد 

کم حرف می زند ، سوال اضافه نمی پرسد و در مواقع لزوم کاملا با حوصله توضیح می دهد 

لبخند نمی زند اما اخم هم بر چهره اش نیست 

موقع خروج مشتری ها، فارغ از اینکه دارو خریده باشند یا کالای بهداشتی ، می گوید :

سالم باشید ! لبخند

/ 1 نظر / 23 بازدید
سید

خدا زیاد کنه اینجور آدم ها ! الانه دورانی است که اعتدال در رفتار و گفتار کمه. یا اخم هستن همه یا زیادی شاد و فعال. تو داروخانه ها که بدتر، اطراف ما که متصدیان داروخانه انگار متصدی شو لباس یا آرایشگاه زنانه هستن!