فقط دور خودمان می چرخیم

از منتها الیه این سر شهر که مرکز تحقیقات ماست تا انتهای  آن طرف شهر که مرکز تحقیقات ... است و کلیه ادارات و سازمانهای بین این دو  هیچ کاری از پیش نمی بریم و همه تلاشمان منجر به درجا زدن، دور خودمان چرخیدن و اتلاف زمان و هزینه است.آخ

در سیستم اداری معیوب هر چه قدر هم که دست و پا بزنی و استرس به خودت وارد کنی  هیچ اتفاقی نمی افتد چون بقیه مجموعه کار نمی کنند.

آقای همسر می گفت چرا بی نظم کار می کنی؟ چرا شبیه رییست شدی؟

گفتم اینجا یا باید کار نکرد یا اگر می خواهی کاری بگیری باید با بی نظمی ها کنار بیایی.

شنبه قرار است یک کارگاه دو روزه مهم انجام شود . امروز چهارشنبه است و همین ظهر امروز توانستیم به زور یک ذره از سازمان مربوطه برای اجرای کارگاه پول بگیریم . سه روز دویدیم تا یک میلیون به ما پیش پرداخت بدهند. گریه 

/ 0 نظر / 18 بازدید