نشست یا راهپیمایی ؟

8 در محل کارم  با عجله بعضی کارها را سر و سامان می دهم 

8:45 دقیقه شماره یک اداره دولتی روی موبایلم نقش می بندد 

" گوشی خدمتتان  با رییس ... صحبت کنید "

نگران

 رییس ... می پرسد آیا  آماده هستم و در مورد چه چیزهایی می خواهم صحبت کنم 

به من گفته اند که هر کس 5 دقیقه فرصت دارد و نوبتت بین 9:20 الی 9:30 خواهد بود.

9:40 تازه جلسه شروع می شود 

نفر اول 10 دقیقه صحبت می کند دومی 15 دقیقه انگار نشست را با راهپیمایی روز قدس اشتباه گرفته . با خودم می گویم آیا از اینها هم سوال شده که درباره چه چیزی می خواهد حرف بزنند  و آیا تایید شده که اینها را بگویند ؟

بالاخره نوبت به من می رسد . روی سن که می روم یاد حرفهای دکتر فرهودی می افتم در درس سمینار : فکر کنید کسانی که مقابل شما نشسته اند کوزه هستند 

و واقعا هم کوزه بودند نیشخند  به جز مشاور سیاسی امنیتی استاندار که با لبخند و سرتکان دادن تاییدم می کرد .

فقط همه اش حواسم به این بود که نکند سوتی بدهم و به جای زاگرس بگویم البرز خنده

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
احمد

حالا به توصيه يكي از دوستانم من براي سخنراني از تئوري گوسفند استفاده مي كنم...دقيقا كاركرد همون كوزه رو داره