بیا تا برویم ...

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم   جاده اسب مهیاست بیا تا برویم 

 

پنج دقیقه است که دسته عزاداری این را بیت را تکرار می کند . من در آشپزخانه ام و پوست شلغم ها را می گیرم  و فکر می کنم به اینکه آیا رفتن و حرکت کردن  اینقدر ساده است ؟؟!!!

در انجمن زیست محیطی مان یک حرکت کوچک و خیلی ساده که انجام می دهیم،  مردم  با تعجب و عاقل اندر سفیه نگاه می کنند. یک حرف خیلی ساده ، غیر سیاسی ، بی ضرر و مفید . در فضای خنثی حرکت کردن سخت است  چه برسد به آنکه فضا منفی باشد و حرف گفته شده در تضاد با خیلی از منافع . آنوقت اگر حتی در جای خودت بایستی  هم هنر کرده ای چه برسد به اینکه حرکت کنی آن هم در خلاف جهت.

حالا دسته رفته و هنوز صدا در ذهن من مانده   : بیا تا برویم ...

امروز یکی از بچه های دوست دار محیط زیست می گفت " شنیدی که می گن عبادت یعنی  خدمت به خلق خدا ، به نظر من خلق خدا فقط آدمها نیستن ، طبیعت هم مخلوق خداست "

/ 0 نظر / 20 بازدید